Viskozite

  • Viskozite; gravite ve molekül yapısı farklı sıvıların akışkanlık kabiliyetidir.

  • Viskozite; akışkanın etkilendiği kuvvetler altında şekil değiştirmeye gösterdiği dirençtir.

  • Akışkan viskoziteleri farklı olsa da numune akışkana göre pompa seçimi yapılmak suretiyle akışkan transferi istikrarlı bir şekilde sağlanır.